Toiletreiniger Profi1

Heeft u weer kalkaanslag in uw toilet? Wordt u gek van de geur van uw huidige toiletreiniger? Wilt u 1 middel om uw toilet te reinigen en te ontkalken? Bent u op zoek naar een goed alternatief voor bleek?

Met deze Toiletreiniger Profi1 – verwijderd u kalkaanslag en andere viezigheden in het toilet, urinoir & bidet.

Toiletreiniger Profi1 is ideaal voor het reinigen van het toilet vanwege zijn kop.

5,8330,00 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

Ook kalkaanslag in uw toilet die u niet weg krijgt? Bent u het zat om schoon te maken met een reiniger die ook op uw luchtwegen slaat? Deze toiletreiniger maakt niet alleen schoon maar ontkalkt ook uw toilet. Een uitstekende vervanger voor bleek. Geschikt voor dagelijks gebruik.

 Fris van geur
 Reinigt & ontkalkt in dezelfde schoonmaakbeurt
 Geen gebruik van parabenen
 Kind- & diervriendelijk
 Biologisch afbreekbaar
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd

Kenmerken van de Toiletreiniger Profi1:

 Kant & klaar – wel even schudden voor gebruik
 Super eenvoudig in gebruik
 Zeer zuinig in gebruik
 Fris van geur
 Slaat niet op de luchtwegen
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Kind- & diervriendelijk
 Dutch Made
 Biologisch afbreekbaar

In deze Toiletreiniger Profi1 zitten geen giftige chemicaliën en gemanipuleerde ingrediënten. Met deze toiletreiniger krijgt u een 2 – 1 middel. Het maakt niet alleen uw toilet schoon maar ontkalkt hem in dezelfde schoonmaakbeurt. Naar de schoonmaakfuncties ruikt deze toiletreiniger ook nog eens fris. Een uitstekende vervanger voor bleek. Deze toiletreiniger wordt op het moment al gebruikt in diverse bekende hotels.

De producten van ProfiBright zijn veilig in gebruik en vormen geen risico voor de gezondheid van u en degene waar u om geeft. Ook voor uw eigendommen en het milieu zijn onze producten veilig. Wel is het van belang dat de producten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzing

Additional information

Hoeveelheid

1x 750 ml, 6x 750 ml

Download info

Gebruiksaanwijzing

Toiletreiniger Profi1 is kant & klaar. Even schudden voor het gebruik.

  1. Spuit wat Toiletreiniger Profi1 in een vloeiende beweging onder de toiletrand.
  2. Laat het circa 10 minuten inwerken.
  3. Maak het daarna met de wc-borstel schoon.
  4. Spoel het toilet door.
  5. Bij hardnekkige aanslag de behandeling herhalen.

U kunt ook de toiletbril schoonmaken met de Toiletreiniger Profi1. Gebruik hiervoor een schone microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Spuit wat Toiletreiniger Profi1 op de microvezeldoek en maakt de toiletbril en eventueel de rand schoon. Spoel de microvezeldoek erna uit en veeg alles nog even schoon.

De Toiletreiniger Profi1 kan ook uitstekend gebruikt worden voor het reinigen van een urinoir & bidet.

Wilt u de toiletruimte lekker fris laten ruiken spuit dan na het schoonmaken nog wat Toiletreiniger Profi1 in de wc-pot en laar het staan tot het eerst volgende toiletbezoek.

De Toiletreiniger Profi1 is veilig en kan dagelijks ingezet worden.

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft de Toiletreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Toiletreiniger?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Veilig – De kleur is rood
– Snelwerkend – De geur is karakteristiek
– Aangename geur, slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 1,5
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

De Toiletreiniger Profi1 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
fosfaten 5% – 15%
Anionogene oppervlakte actieve stoffen & niet ionogene oppervlakte actieve stoffen <5%
Parfums.

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft de Toiletreiniger Profi1?
H319 – 
Veroorzaakt ernstig oogirritatie

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Toiletreiniger Profi1?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen ,onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.