Sanitairreiniger Profi13

Is uw badkamer ook weer toe aan zijn wekelijkse grote schoonmaakbeurt? Maar wilt u graag een schoonmaakmiddel dat niet op de keel slaat of een chemische geur achterlaat? Wilt u een middel dat niet alleen wekelijks is in te zetten maar ook dagelijks?

6,3633,19 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

Een sterk geconcentreerde sanitairreiniger. Fris van geur, slaat niet op de keer. Daarnaast laat deze reiniger ook geen residu – strepen achterlaat.

Dan is deze Sanitairreiniger Profi13 misschien de uitkomst voor u. Deze sanitairreiniger is sterk geconcentreerd dus u heeft maar 20 ml nodig voor uw sopje.  Om ervoor te zorgen dat het streeploos schoon wordt adviseren wij u wel om gebruik te maken van een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter.

Sanitairreiniger Profi13 is ideaal voor het schoonmaken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen.

Makkelijk en zuinig in gebruik. Geschikt voor dagelijks gebruik.

 Geconcentreerd
 Residu vrij – voorkomt snelle herbevuiling
 Geen gebruik van parabenen
 Kind- & diervriendelijk
 Biologisch afbreekbaar
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd

Kenmerken van de Sanitairreiniger Profi13:

 Concentraat
√ Super eenvoudig in gebruik
 Zeer zuinig in gebruik
√ Fris van geur
 Slaat niet op de luchtwegen
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Kind- & diervriendelijk
 Dutch Made
√ Biologisch afbreekbaar

TIP: met deze fles kunt u zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml sanitairreiniger met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

In deze Sanitairreiniger Profi13 zitten geen giftige chemicaliën en gemanipuleerde ingrediënten. Deze sanitairreiniger is zeer geconcentreerd en erg zuinig in gebruik. Daarnaast heeft deze sanitairreiniger een frisse geur en daardoor zeer geschikt voor het gebruik in kleine ruimtes die moeilijk te ventileren zijn. Een geweldig product die geen residu – waas achter laat. Zeer eenvoudig in gebruik. Maakt u gebruik van een microvezeldoek? Zorgt dat dat deze niet met wasverzachter is gewassen. Waarom zult u zich afvragen? Wasverzachter is vettig van structuur en zorgt ervoor dat er een waas achterblijft bij het schoonmaken.

De producten van ProfiBright zijn veilig in gebruik en vormen geen risico voor de gezondheid van u en degene waar u om geeft. Ook voor uw eigendommen en het milieu zijn onze producten veilig. Wel is het van belang dat de producten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzing.

Additional information

Hoeveelheid

1x 1 liter, 6x 1 liter

Download info

Gebruiksaanwijzing

Sanitairreiniger Profi13 is een concentraat dat verdunt moet worden met water voor het dagelijks reinigen van al uw sanitair. Gebruik een microvezeldoek die NIET gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.

  1. Gebruik circa 20 ml (= 2 kneepjes in de fles) Sanitairreiniger Profi13 op circa 5 liter water. Wij adviseren koud of lauw warm water te gebruiken.
  2. U kunt het sanitair schoonmaken op de manier dat u gewend bent.
  3. Voor het beste resultaat adviseren wij u een microvezeldoek te gebruiken die niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter kan namelijk strepen veroorzaken.
  4. Naspoelen is niet nodig.
  5. Ook onverdund te gebruiken bijv. bij het verwijderen van kalkresten.
  6. Bij onverdund gebruik wel goed schoonmaken met een doek of spons en naspoelen met water.

TIP: Gebruik in de toiletpot of urinoir een beetje van de gebruiksoplossing en reinig daarna licht schrobbend met een toiletborstel. Overige vervuilde oppervlakten kunnen met de sanitairspons worden gereinigd, nadrogen met een schone sanitairdoek.

U kunt ook de Sanitairreiniger Profi12 gebruiken. Deze versie is namelijk kant en klaar. U kunt het ook zelf  maken: Meng 100 ml ontkalker met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden. Uit 1 literfles maakt u 10x de kant & klare versie.

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft de Sanitairreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Sanitairreiniger?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Veilig – De kleur is rood
– Snelwerkend – De geur is karakteristiek
– Aangename geur, slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 8
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

De Sanitairreiniger Profi13 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, aionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfums, BENZYL SALICYLATE & HEXYL CINNAMAL

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft de Sanitairreiniger Profi13?
H319 – Veroorzaakt ernstig oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Sanitairreiniger Profi13?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.