ProfiCalc Toiletreiniger & Ontkalker

De professionele toiletreiniger ProfiCalc voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite kalkaanslag verwijdert met 1 enkele behandeling!

5,4559,52 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

 

Super eenvoudig in gebruik, zonder nare geurtjes. Uitstekende vervanger voor bleek.

 

Kenmerken ProfiCalc:

 Kant & Klaar
 Laat geen strepen na
 Frisgeurend – slaat niet op de keel
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
 Dutch Made
 HACCP geschikt
 Biologisch afbreekbaar

 

 

Additional information

Hoeveelheid

12x 750 ml, 1x 750 ml

Download info

 

Gebruiksaanwijzing

Hoe kunt u de ProfiCalc het beste gebruiken?

ProfiCalc toiletreiniger is kant en klaar voor gebruik. Even schudden voor gebruik.

  1. Spuit wat toiletreiniger ProfiCalc in een vloeiende beweging onder de toiletrand.
  2. Laat het circa 10 minuten inwerken.
  3. Maak het daarna met de wc-borstel schoon.
  4. Spoel het toilet door.
  5. Bij hardnekkige aanslag de behandeling herhalen.

U kunt ook de toiletbril schoonmaken met de toiletreiniger ProfiCalcGebruik hiervoor een schone microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Spuit wat toiletreiniger ProfiCalc op de microvezeldoek en maakt de toiletbril en eventueel de rand schoon. Spoel de microvezeldoek erna uit en veeg alles nog even schoon.

De toiletreiniger ProfiCalc kan ook uitstekend gebruikt worden voor het reinigen van een urinoir & bidet.

Wilt u de toiletruimte lekker fris laten ruiken spuit dan na het schoonmaken nog wat toiletreiniger ProfiCalc in de wc-pot en laar het staan tot het eerst volgende toiletbezoek.

De toiletreiniger ProfiCalc is veilig en kan dagelijks ingezet worden.

Gebruik geen microvezeldoek dat gewassen is met wasverzachter. Dit veroorzaakt namelijk strepen.

[vcex_spacing]

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft ProfiCalc? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van ProfiCalc?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Snelwerkend – De kleur is rood
– Veilig – De geur is karakteristiek
– Aangename geur – slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 1
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

ProfiCalc bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
fosfaten 5% – 15%
Anionogene oppervlakte actieve stoffen & niet ionogene oppervlakte actieve stoffen <5%
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone & Parfums.

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft ProfiCalc?
H290 – 
Kan bijtend zijn voor metalen.
H315 – 
Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – 
Veroorzaakt ernstig oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ProfiCalc?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzich?g afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P390 – Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.