Ontkalker & Kalkverwijderaar – ProfiCalc Plug & Play – 1x 500 ml

 

De ProfiCalc Plug & Play = Kant & klaar! Super eenvoudig in gebruik, zonder nare geurtjes.

 

2,8931,32 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

ProfiCalc Plug & Play is een kant & klaar reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van kalkafzettingen. Door de samenstelling worden werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakken maximaal benut om de kalk af te breken.

ProfiCalc Plug & Play is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc. ProfiCalc Plug & Play is o.a. gebaseerd op fosforzuur. pH waarde is 1.

 Plug & Play (kant & klaar)
 Laat geen residu – waas achter
 Frisse geur – slaat niet op de keel
 Zuinig in gebruik
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
 Dutch Made
 HACCP geschikt
 Biologisch afbreekbaar

 

Additional information

Hoeveelheid

12x 500 ml, 1x 500 ml

Download info

Gebruiksaanwijzing

Hoe kunt u de ProfiCalc Plug & Play het beste gebruiken?

ProfiCalc Plug & Play is een reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van kalkafzettingen. Door de samenstelling worden werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakken maximaal benut om de kalk af te breken.

ProfiCalc Plug & Play is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc. ProfiCalc Plug & Play is o.a. gebaseerd op fosforzuur. pH waarde is 1.

ProfiCalc Plug & Play is klaar voor gebruik. Gebruik een microvezeldoek die NIET gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.

Gebruiksaanwijzing:

  1. Open de spraykop
  2. Spray het te reinigen oppervlakte in en het laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
  3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
  4. Reinig de oppervlakte goed na met schoon water.
  5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen. Maak eventueel gebruik van een borstel of schuursponsje.
  6. Draai na het gebruik de spuitkop weer dicht.

Als de kalkaanslag erg hardnekkig is adviseren wij om de pure versie ProfiCalc te gebruiken. De Plug & Play versie is met name geschikt voor dagelijks gebruik en lichte aanslag.

Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op marmer, natuursteen en sterk kalkhoudende tegels. Hiervoor bevelen wij de Profi6 PH Neutraal aan. Het product niet laten opdrogen op  metalen zoals rvs, aluminium e.d.

Dosering:
Onverdund gebruiken. Plug & Play (kant & klaar). Schudden voor gebruik.

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft ProfiCalc Plug & Play? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van ProfiCalc Plug & Play?
– Kant & klaar – De fysische toestand is vloeibaar
– Snelwerkend – De kleur is rood
– Veilig – De geur is karakteristiek
– Aangename geur p slaat niet op de keel – Vlampunt > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 1
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

ProfiCalc Plug & Play bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen & fosfaten < 5%
Benzisothiazolinone & Methylisothiazalinone

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft ProfiCalc Plug & Play?
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – Veroorzaakt ernstig oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor ProfiCalc Plug & Play?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P234 – Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280 – Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P390 – Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.