Nicotinereiniger Profi16

Wordt u ook zo gek van de gele aanslag van nicotine? Krijgt u nicotinevlekken niet verwijderd?

5,5830,42 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

Krijgt u de gele nicotineaanslag ook niet verwijderd? Of is de aanslag weg maar is er nog een vette laag? Deze nicotinereiniger verwijderd niet alleen de gele vlekken & plekken maar ook de vette aanslag. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van roetaanslag.

De Nicotinereiniger Profi16 verwijderd alle nicotineaanslag. Even sprayen, in laten werken en dan met een schone microvezeldoek erover heen wrijven om het vuil op te nemen. Zorg er wel voor dat u een microvezeldoek gebruikt die niet gewassen is met wasverzachter. Als de vlek hardnekkige is de behandeling herhalen en eventueel een borsteltje gebruiken.

√ Fris van geur
 Residu vrij – voorkomt snelle herbevuiling
 Geen gebruik van parabenen
 Kind- & diervriendelijk
 Biologisch afbreekbaar
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd

Kenmerken van de Nicotinereiniger Profi16:

√ Kant & klaar
 Laat geen residu (waas) achter
 Zeer zuinig in gebruik
 Sterk geconcentreerd
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Kind- & diervriendelijk
 Dutch Made
 Biologisch afbreekbaar

In deze Nicotinereiniger Profi16 zitten geen giftige chemicaliën en gemanipuleerde ingrediënten. Het verwijderd nicotine aanslag zonder problemen. Lees voor gebruik wel goed de gebruiksaanwijzing omdat deze reiniger een krachtige werking heeft.

Gebruik voor het schoonmaken een microvezeldoek die NIET gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen en vettigheid.

De producten van ProfiBright zijn veilig in gebruik en vormen geen risico voor de gezondheid van u en degene waar u om geeft. Ook voor uw eigendommen en het milieu zijn onze producten veilig. Wel is het van belang dat de producten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzing.

Additional information

Hoeveelheid

1x 500 ml, 6x 500 ml

Gebruiksaanwijzing

Nicotinereiniger Profi16 verneveld aanbrengen op het te reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Opspuiten, afvegen, klaar! Niet gebruiken op glas of spiegels. Droogt streeploos op.

Met deze nicotinereiniger kunt u ook roetaanslag van b.v. de open haard of allesbrander goed verwijderen.

  1. Open de spraykop
  2. Spray het te reinigen oppervlakte in en laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
  3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
  4. Reinig de oppervlakte goed na.
  5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen.
  6. Draai de spraykop weer dicht.

Gebruik geen microvezeldoek die gewassen is met wasverzachter. Dit laat namelijk strepen na.

Gebruikt u het als roetverwijderaar op glazen deurtjes van de allesbrander of haard laat het dan niet langer dan 15 seconden op het raam zitten. Laat u het langer zitten dan kan het raam etsen (wit uitslaan).

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft de Nicotinereiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Nicotinereiniger?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is wit/kleurloos
– Veilig synthetisch reinigingsmiddel – De geur is karakteristiek
– Ook geschikt voor het schoonmaken van de BBQ – Vlampunt is niet van toepassing
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 13
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

De Nicotinereiniger Profi16 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen & anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft de Nicotinereiniger Profi16?
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Nicotinereiniger Profi16?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, ondernamen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.