Allesreiniger Profi7

Wilt u uw huiskamer schoonmaken zonder waas? Wilt u een allesreiniger die lekker ruikt? Op zoek naar een allesreiniger die echt goed schoonmaakt en zuinig in gebruik is?

6,0833,19 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

Op zoek naar een allesreiniger die zuinig in gebruik is? Wilt u milieubewust schoonmaken? Deze allesreiniger & interieurreiniger kaat geen residu – strepen achter. Eenvoudig in gebruik. Een sopje is zo gemaakt en met een microvezeldoek maakt u alles makkelijk en snel schoon.

 Een frisse geur
Residu vrij – voorkomt snelle herbevuiling
 Geen gebruik van parabenen
 Kind- & diervriendelijk
 Biologisch afbreekbaar
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Met deze fles kunt u 10x een kant & klare versie maken

In deze Allesreiniger Profi7 zitten geen giftige chemicaliën en gemanipuleerde ingrediënten. Het reinigt uw interieur zonder strepen. Doordat deze allesreiniger geen residu achterlaat, wat normaal een voedingsbodem vormt voor het aantrekken van vuil, blijft uw interieur langer schoon. Breng de allesreiniger aan met een microvezeldoek en u verwijderd tezamen met de doek de vervuiling op uw interieur.

Om een streeploos resultaat te behalen is het wel zo dat de microvezeldoek NIET gewassen mag zijn met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.

De producten van ProfiBright zijn veilig in gebruik en vormen geen risico voor de gezondheid van u en degene waar u om geeft. Ook voor uw eigendommen en het milieu zijn onze producten veilig. Wel is het van belang dat de producten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzing.

De Allesreiniger Profi7 maakt namelijk streeploos schoon. Dit komt omdat onze allesreiniger geen residu (waas) achterlaat. Voordeel hiervan is dat u niet hoeft na te poetsen. U kunt onze allesreiniger gebruiken zoals u gewend bent. Gebruik niet meer dan de aangegeven dosering want als u teveel allesreiniger gebruikt kunt u ervoor zorgen dat er strepen achter blijven en een voedingsbodem gecreëerd voor viezigheden.

Belangrijk is wel dat u gebruik maakt van het juiste materiaal: een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Dit geeft het beste schoonmaakresultaat omdat wasverzachter namelijk een vettige laag achter kan laten.

Additional information

Hoeveelheid

1x 1 liter, 6x 1 liter

Gebruiksaanwijzing

Met deze Allesreiniger Profi7 – verwijdert u moeiteloos in enkele seconden alle viezigheden van alle gladde oppervlaktes die vochtig afgenomen mogen worden.

Voor een ‘streeploos schoon’ resultaat Allesreiniger Profi7 opspuiten en met een niet pluizende microvezeldoek afnemen. Gebruik géén microvezeldoeken die met wasverzachter zijn gewassen. Geen keukenrol gebruiken. Dit kan namelijk strepen geven.

  1. Gebruik circa 20 ml (=2 kneepjes in de fles) Allesreiniger Profi7 op circa 5 liter water.
  2. Wij adviseren op koud tot lauw warm water te gebruiken.
  3. U kunt de meubels & vochtbestendige oppervlaktes schoonmaken zoals u gewend bent het schoon te maken.
  4. Voor het bereik van het beste schoonmaakresultaat adviseren wij u om gebruik te maken van een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.
  5. Omdat de Allesreiniger Profi7 geen waas na laat is naspoelen met water niet nodig.

De Allesreiniger Profi7 is veilig in gebruik en kan dagelijks ingezet worden.

1 fles Allesreiniger Profi7 is, bij gebruik van de dosering van 20 ml, goed voor 50 behandelingen.

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft de Allesreiniger? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Allesreiniger?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is blauw
– Vriendelijk voor de huid – De geur is karakteristiek
– Aangenaam geparfumeerd & fris geurend – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 8
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

De Allesreiniger Profi7 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
Benzisothiazolinone, Methylisothiazalinone, parfums & Linalool

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft de Allesreiniger Profi7?
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Allesreiniger Profi7?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Dat betekent dat als er over een vochtige oppervlaktes gelopen kan worden zonder dat er blaren of andere problemen kunnen ontstaan aan handen en pootjes. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.